Harian Analisa, 09 Agustus 2022 - page 8

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang istri, ibu, nenek, buyut dan kakak kami tercinta
CHEN LIE YUNG
(Tutup usia 85 tahun)
Pada hari Minggu, 7 Agustus 2022 di Pantai Hospital Kuala Lumpur Malaysia, Jenazah
di kremasikan hari Selasa, 9 Agustus 2022 di Fook Yee Casket & Funeral Service Kuala
Lumpur Malaysia dan akan di berangkatkan ke tempat persemayaman terakhir pada Hari
Jumat, 12 Augustus 2022 di krematorium Marga Ong Tanjung Morawa ( Ji Le Ling)
KAMI YANG BERDUKACITA :
Suami :
WU PAO LAI
Anak lelaki :
WU CUN HOA (†)
Anak perempuan :
WU ING CU
WU LAN CU
Menantu lelaki :
CHIU TEN WANG
HARUN
Anak anggkat :
CHEN HUI CHIN
Cucu luar perempuan :
MELISA
CINDY
Cucu luar lelaki :
PATRICK FUNAIDI
Cicit luar lelaki :
AXEL JORDAN YU
Cicit luat perempuan :
MAGGIE ROSE YU
Kakak kandung Perempuan :
CHEN LIE LIEN
Adik kandung perempuan :
CHEN MEI LING (†)
U LIE CHIN
U LIE HUA
U LIE SIANG
Adik kandung lelaki :
CHEN IK CHEN (†)
CHEN YIU SIEN (†)
CHEN IK SAN
U IK SIEN
U TEK HUA
Suami kakak kandung :
CU CONG HAN (†)
Istri adik kandung lelaki :
LIM SIU LAN (†)
LAU CHIU MEI
CEN SIU MEI
SU LIE NA
IE LUI CEN
Suami cucu luar :
JHOHAN
Beserta kemanakan / keponakan
Dan segenap keluarga
-jl. Ar hakim Gg dahlia
no. 6 Medan
KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang ayah/mertua/kakek/buyut/saudara/ipar kami yang tercinta.
LIE GIM CAI / YAMIN
(Tutup usia 92 tahun)
Pada hari Senin, 08 Agustus 2022 pukul 05:10 WIB di kediaman kami, Komp. Jemadi Mas, Jl. Jemadi No. 9R, Medan.
Jenazah mendiang disemayamkan di Rumah Duka Medan Murni Ruang VIP.TULIP-D (FULL.AC) Jl.Pancing No.321,
Medan. Tel.(061) 6621388-6635288 Hotline.081376487888. Dan akan dikebumikan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022
pukul 09:00 WIB di PekuburanAir Tawar, Langkat.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Ayah kandung :
LIE TENG LIU (†)
Ibu kandung :
SIM SUAN KIE (†)
SO SUAN HIOK (†)
Ayah mertua :
CUANG MUN CHENG (†)
Ibu mertua :
TAN HENGANG (†)
NGA KIET (†)
Istri :
CUANG SIU QIU / SUYATI (†)
Anak lelaki :
LIE SEN DUI / EDY SJAM
LIE SENMIN / ELISANTO
Anak perempuan :
LIE CHINMEI / SUHAIMI
LIE HUI HUI / ELI JULIA
LIE HUI FEN / ELI JURINA
Menantu perempuan :
TJHIUWU SE / BUSI
CEN LIEYUNG /YUHANI CHANDRA
Menantu lelaki :
LIM CUN LI /ALI OKE (†)
CUNG SINWUN
KHO BUN TONG
Cucu dalam lelaki :
LIE CUNTEK / MATTHEWSTANLEY
LIE JIENWIE / GRAVINCO JACQLEY
LIE CE PIN / GRAVENZO JACQLEY
Cucu dalam perempuan :
LIECHINSHIA /PRISCILLIASHELLIE
LIECIACIA/GRACIELALEEVYA
Cucu luar lelaki :
LIMMIN TEK / PETER YOSLIM
LIMMIN CIEN / RIADYYOSLIM
CUNG CHEN HUNG / NICHOLAS CUNGGORO
Cucu luar perempuan :
LIM PHEI CIN / ERNESTINEYOSLIM
CUNGWANYIN /TIFFANY
LILIKPURWANTINI
Suami cucu luar :
AGUS
Cicit luar perempuan :
STEPHANIEHALIM
Adik kandung lelaki :
LIEGIMGIAW
LIE GIM TONG (†)
LIE GIM KIEN (†)
LIEGIMCIU
LIE SENG CAN (†)
LIE SENG KIM
Istri adik kandung :
NG LIEN CEN
NG SIU NGO
Kakak kandung :
LIE GUEK PO (†)
Suami kakak kandung :
TAN KANG SAN (†)
Adik kandung perempuan :
LIEYEK NGO (†)
LIE YEK KU - Jhr
Suami adik kandung :
NG TEK HENG (†)
NG WU U - Jhr
Abang ipar :
CUANG GUAN SENG (†)
CUANG GUAN ENG (†)
CUANG GUAN HO (†)
CUANG GUAN TIONG (†)
Istri abang ipar :
KHU SO WU (†)
GOH GEK HIOK (†)
CHIU CUI GIM (†)
LIM SUI LAN (†)
Kakak ipar :
CUANG SIU CU (†)
CUANG SIU GIM (†)
CUANG SIU KUI (†)
CUANG SIU LI (†)
CUANG SIU SUN (†)
Suami kakak ipar :
YEOH UN CIN (†)
NG EK TJHIONG (†)
CIOK KHE TIN (†)
TAN KIM DUI (†)
GOH SU UN (†)
Adik ipar perempuan :
CUANG SIU POH (†)
Suami adik ipar :
POH KIET SENG (†)
Beserta kemanakan/keponakan
Dan segenap keluarga :
- Komp. Jemadi Mas
Jl. Jemadi No. 9R, Medan
- SEMPURNA JAYAMOTOR
Jl. Williem Iskandar No. 138-F, Medan
KABAR DUKACITA
Telahmeninggalduniadengan tenang : ibu/mertua/nenek/ipar/saudarikami yang tercinta.
YIE SIU SIEN
(Tutupusia85 tahun)
PadahariSenin,08Agustus2022pukul03.00WIBdikediamankami,Jl.RusaNo.2,Medan.Jenazah
mendiang disemayamkan di Balai PersemayamanAngsapura
Ruang Lotus C
, Jl. Waja No 2-4 Telp
7345503-7364202-Hotline:081362930503,081370984640Medandanakandiperabukanpadahari
Rabu,10Agustus2022pukul14.00WIBdiKrematoriumTieCangTienTanjungMorawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Suami :
LIANG KOKYEN (†)
Anakperempuan :
LIANGLIECOAN /LIANA
Menantu lelaki :
CHEN YEN LUNG / JONSEN TANTO
Cucu luarperempuan :
CHEN MEI LI / MIREI CHEN
Abang ipar :
LIANG KOKWEN (†) & KEL
Kakak ipar :
LIANG FONG LIEN (†) & KEL
LIANG FONG CIN (†) & KEL
LIANG FONG YIN (†) & KEL
Abangkandung :
YIE HAN SIEN (†) & KEL
Kakakkandung :
YIE SIU HANG (†) & KEL
YIE SIU LAN (†) & KEL
YIE SIU MEI (†) & KEL
BesertaKemanakan/Keponakan
Dan Segenap Keluarga
Jl. Rusa No. 2, Medan.
KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang : suami/ayah/mertua/kakek/kakek mertua/buyut/saudara/ipar kami yang tercinta.
KOK SU HUI / SIWI KESUMA
(Tutup usia 86 tahun)
Pada hari Minggu, 07 Agustus 2022 pukul 15.50 WIB di RS. Deli, Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura
Ruang (FULL - AC)
GAHARU D
, Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 - Hotline 081362930503, 081370984640 dan akan dikebumikan pada
hari Rabu, 10 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB di Pekuburan Tionghua Sentana Abadi, Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Ayah :
KWEK PING KWANG (†)
Ibu :
LIONG TAN PAK (†)
Ayah mertua :
TANCHUANCHANG (†)
Ibu mertua :
FOE CIN LAN (†)
Istri :
TANJIELAI
Anak lelaki :
HAKIMKESUMA
Anak perempuan :
IRIANIKESUMA
LYDIAKESUMA
Menantu perempuan :
INTIYANI
Menantu lelaki :
KOK WIE SIN
JOHNY
Cucu dalam lelaki :
EDWARD
Cucu dalam perempuan :
ANGELINE
EMMILY
PATRICIA
Cucu luar lelaki :
KEVIN
KENNY
Istri cucu luar :
ERY
EVA/JULIANI
Cucu luar perempuan :
FELICIAJOLY
MADISONJOLY
Cicit luar perempuan :
KYEIRA
JILLIAN
Abang kandung :
KWEK SUYAO (†)
Istri abang kandung :
LIM SUK FEI (†)
Adik kandung lelaki :
KWEKSUSIN
KWEK SUYONG
KWEK SUWAN (†)
KWEKSUKING
Istri adik kandung :
LIANGCHI IK
FOE PHON CHIN
LIM LIE YEN (†)
YANGKWANLIEN
Kakak kandung perempuan :
KWEK LAN ENG (†)
KWEK LAN IK (†)
Suami kakak kandung :
ZHANG KHONG SU (†)
BOEN KIAN NONG (†)
Adik kandung perempuan :
KWEKLANCIEN
Suami adik kandung :
WANG PHEI CIN (†)
Adik ipar lelaki :
TAN JIAYU (†)
TAN JIAMIN (†)
TANJIASUN
Istri adik ipar :
HUANG PIKYIN (†)
HUANGSIUQIN
LIMSIUCEN
Kakak ipar :
IK SIANG (†)
TAN IK CHUAN (†)
TAN IK HUA(†)
Suami kakak ipar :
SINYI PANG (†)
HANGUANGYONG
Adik ipar perempuan :
TAN IK CHE
Suami adik ipar :
SIWFONGYAN (†)
Beserta Kemanakan / Keponakan
Dan Segenap Keluarga
Jl. Pandu No. 69B/ 38 - Medan.
KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang, suami/ayah/mertua/kakek/kakek mertua/buyut/saudara/ipar/pakcik/paman kami
yang tercinta.
AUW CONG YOUNG / TAMKI ARIFIN
(tutup usia 58 tahun)
Pada hari Minggu, 7 Agustus 2022 pukul 00.05 WIB di RS. Siloam Medan. Jenazah Mendiang disemayamkan di Balai
PersemayamanAngsapura Blok VIP GAHARU - A ( Full AC ) Jl. Waja No. 2-4 Tel. 7345503 - 7361328 - 7360873 Medan
dan akan diperabukan hari Jumat, 12 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.
KAMI YANGBERDUKACITA :
Ayah :
AUW JU KIM / ARIFIN (†)
Ibu :
TAN JU FEN / MARIANA
Ayah Angkat :
A .B. DAMANIK (†)
Ibu Angkat :
M. SARAGIH (†)
Ayah Mertua :
TIO CONG KUI (†)
Ibu Mertua :
LAN MUK LIEN / LIANI (†)
Istri :
CANG SIU LING
Anak lelaki :
WINDYAUCO
JEFFRYAUCO
VINCENTAUCO
Anak Perempuan :
JESSLYNAUCO
Menantu perempuan :
JULIAARTHA
SYLVIAMAKMUR
Cucu dalam lelaki :
WELBERNAUCO
GALLEON THADEUSAUCO
GALLTRIX THADEUSAUCO
GALLUCCATHADEUSAUCO
Cucu dalam perempuan :
WAVERYNEAUCO
WADELYNNAUCO
Adik Kandung lelaki :
AUWCUN TEK
( EDYARIFIN )
AUW CUN IK
( DELI ARIFIN )
AUWCUN WIE
( HENDRI SUKARDI )
Istri adik kandung :
CHEN LINA / LINA
CEN FANG CHING / LISA
Adik kandung perempuan :
AUWYEN MEI / YENNIWATY
AUWYENNI / YENNI SURYANI
Suami adik kandung :
CEN CE MIN
( PAIMIN SUJATI )
MAU YEK CUN - Jkt
( FENDY HARDIANTO )
Abang Angkat :
EBBY DAMANIK (†) & Kel
ZULKIFLI DAMANIK (†) & Kel
SAUT DAMANIK & Kel
LEO DAMANIK & Kel
WINGMEY DAMANIK & Kel
BEIMEN DAMANIK & Kel
Kakak Angkat :
EMMI BR DAMANIK & Kel
ANNA BR DAMANIK & Kel
ULLI BR DAMANIK & Kel
WANI BR DAMANIK & Kel
PULO BR DAMANIK & Kel
Adik angkat :
YENSI HELEN & Kel
Abang Ipar :
SIU HUA / DERI & Kel
Kakak Ipar :
TIO SIU CEN (†)
TIO SIEW ENG & Kel
Adik Ipar lelaki :
TIO SIU GUAN & Kel
TIO MIN CHIN & Kel
TIO MIN WI & Kel
Beserta kemanakan / keponakan
Dan segenap keluarga
- Jl. RS Haji
Komp. Mutiara Residence Blok A-49 Medan
- CV. KINABALU, Jl. Tirtosari No.120 AMedan
KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang: ibu/ mertua/ ibu angkat/ mertua angkat/ nenek/ nenek angkat/ ipar/ ipar angkat/
saudari/ saudari angkat kami yang tercinta.
GOH SIU FONG / ANI
(Tutup usia 77 tahun)
PadahariMinggu,07Agustus2022pukul23.20WIBdiRS.BundaThamrinMedan.Jenazahmendiangdisemayamkan
diBalaiPersemayamanAngsapuraRuangCendana -AJl.WajaNo2-4Telp7345503-7364202 -Hotline081362930503,
081370984640 Medan dan akan diperabukan pada hari Kamis, 11Agustus 2022 pukul 10.00 WIB di Taman Damai
SejahteraAngsapura (WanNingYuan)TanjungMorawa.
KAMIYANG BERDUKACITA :
Suami :
TJANTJAIYOE /AYU (†)
Anak lelaki :
SOFYAN CANDRO /ASIONG
Anakperempuan :
LILYSURIANTY
Menantuperempuan :
HERLINA /XINXIN
Menantu lelaki :
JONI KHONG
Anakangkatperempuan :
YENTI SUTANTO / CIAHUA
Suamianakangkat :
BUDI SENTOSA
Cucudalamperempuan :
SHUZYOLYVIACANDRO
SHERINEOLYCIACANDRO
Cucu luarperempuan :
KELLYNANGELICAKHONG
Cucuangkat lelaki :
BRAINARDY.STANLEY
BEAUREGARDY. STANLEY
Adik ipar lelaki :
TJAN TJAI SAN /ASEN (†)
TAN TJAI HENG /AHENG
Istriadik ipar :
TAN KHAWEI
AGUSTINA
Kakak ipar :
TJAN KON FONG (†)
Suamikakak ipar:
BOYCHANG THIEN (†)
Adik iparperempuan :
TJAN KON CI
TJAN KON TJOI
Suamiadik ipar :
TJIN CIAU GI
TAN LIM CO (†)
Adik iparangkat lelaki:
TAN CIEN KUANG
Istriadik iparangkat :
LAWMIN HUI
Adikkandung lelaki :
ATAI (†)
AMIN
AHOK (†)
AHUA (†)
ALIANG&KEL
Istriadikkandung :
ENDAH
MISNAWATI
SAMBI (†)
Kakakkandung :
GOH SIU KHIM (†)
Suamikakakkandung:
CHEN PAU MIN (†)
Adikkandungperempuan :
GOH SIU LIEN (†)
Suamiadikkandung :
THE CUNG IN
Adikangkat lelaki :
AENG & KEL
Besertakemanakan /keponakan
Dansegenapkeluarga
-MIE PANGSITAYU
Jl.TeukuUmarNo.24/32Medan
-KomplekKsatriaResidenceNo.B-9
Jl.KsatriaSunggal -Medan
KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang : menantu/suami/ayah/saudara/ipar kami yang tercinta.
RUDY CHANDRA
(Tutup usia 61 tahun)
Pada hari Minggu, 07 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB di RS. Bunda Thamrin,
Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai PersemayamanAngsapura
(FULL - AC)
Ruang GAHARU- I
, Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 -
Hotline 081362930503 Medan dan akan diperabukan pada hari Rabu, 10
Agustus 2022 pukul 11.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan
NingYuan) Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Ayah :
CHEONG KAI KIE (†)
Ibu :
KWEK BIE KIAN (†)
Ayah mertua :
SUWARDI TANTOSO (†)
Ibu mertua :
ERNI LIMSA
Istri :
FARIDA TANTOSO
Anak perempuan :
THERESIA CHANDRA
VERONICA CHANDRA
Abang kandung :
CHEONG TENG HUAI & KEL - JKT
Kakak kandung :
CHEONG SOK HIN & KEL - HK
CHEONG SOK GIE & KEL - JKT
CHEONG SO GIM (†) & KEL
Ipar perempuan :
NORLELA TANTOSO & KEL
JOSEPHINE TAN & KEL - AUS
Ipar perempuan angkat :
LISA TANTOSO & KEL
Beserta Kemanakan/ Keponakan
Dan Segenap Keluarga
- Jl. B.Zein Hamid Gg. Rapi,
Komp. Permata Prima No. D1
PANGLONG BINTANG SEJATI JAYA
- Jln. Sei Mencirim No. 97, Kampung Lalang - Medan.
Halaman 8
Selasa, 9 Agustus 2022
Jakarta, (Analisa)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
mengatakanpemeriksaan(permintaanketerangan)terhadap
Irjen Polisi Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi
akandilakukanterpisah,terkaitpenyelidikankasuskematian
Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
"Karena itu penting bagi kami dalammelihat konsistensi
pengakuan, konsistensi keterangan, dan konsistensi dari alat
bukti," kata Komisioner Komnas HAM RI Mohammad
Choirul Anam di Jakarta, Senin (8/8).
Mengenaijadwalatauwaktupemeriksaankeduanya,Anam
mengatakan hal tersebut belumdapat dipastikan. Namun dia
memastikanpemeriksaanakandilakukandiruanganberbeda.
Perlakuan yang sama juga diterapkan saat permintaan kete-
rangan para ajudan atau aide de camp (ADC).
"ADCwalaupunwaktupemeriksaannyasama,tapipeme-
riksaan satu ajudan dengan yang lain itu berada di ruangan
yang berbeda," kata dia.
Hingga saat ini Komnas HAM diketahui belummeminta
keterangan kepada Irjen Ferdy Sambo maupun istrinya.
Khusus Putri Candrawathi, hal itu karena dilatarbelakangi
kondisi psikologis.
Anam mengaku saat ini Komnas HAM sedang berupaya
membangun komunikasi dengan istri Ferdy Sambo. Sebab,
permintaanketeranganPutriCandrawathisudahdiagendakan
Komnas HAM sejak awal.
"Keterangan dari Putri Candrawathi pasti sangat dibutuh-
kan.Semuahalyangterkaitketeranganpastikamibutuhkan,"
ujarnya.
Kendati istri Irjen Ferdy Sambo sudah muncul ke publik
untukpertamakalinyapascaperistiwatewasnyaBrigadir Yoshua
Hutabart, Anammengatakan saat ini agenda strategis lembaga
tersebut ialah terkait permintaan keterangan uji balistik. "Jadi
ituyangkamiprioritaskan.Semogasoalbalistikinibisaketemu
antara tim balistik dengan Komnas HAM," ujarnya.
Diperiksa di Mako Brimob
ChoirulAnammenyebutkan,pihaknyamembukapeluang
memeriksa mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy
Sambo diMakoBrimob, KelapaDuaDepok. "Sejakminggu
lalu kami sudah berkoordinasi dengan Timsus Polri terkait
denganPakFerdySambo.Akantetapi, 'kanperkembangannya
sekarang ada di Mako Brimob," katanya.
Pada awalnya, kata Anam, lembaga tersebut meminta dan
berharappemeriksaan(permintaanketerangan)terhadapIrjen
Pol Ferdy Sambo di Kantor Komnas HAM, Jakarta. Namun,
karena saat ini yang bersangkutan sudah berada di Mako
Brimob, Komnas HAM akan mengomunikasikan ulang.
"Jadi, kami memang buka opsi apakah di Brimob atau di
Komnas HAM walaupun harapan besar kami di Komnas
HAM," ujarnya. Namun, kata dia, apabila pihak kepolisian
memiliki alasan yang jauh lebih penting atau pertimbangan
lainnya, permintaan keterangan dilakukan di Mako Brimob,
KelapaDuaDepok.Sebelumnya,KepalaDivisiHumasPolri
Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Irjen Pol Ferdy Sambo
ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua
Depok selama 30 hari.
Ada dugaan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy
Sambo melanggar prosedur dalam penanganan tempat keja-
dian perkara (TKP) tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat di
rumah dinasnya, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Diperiksa Ulang
Selain memeriksa Irjen Pol Ferdy Sambu dan istrinya,
KomisionerKomnasHAMChoirulAnammengatakanpihak-
nya mengagendakan permintaan keterangan ulang terhadap
BhayangkaraDuaRichardEliezeratauBharadaEyangtelah
ditetapkan sebagai tersangka.
(Ant)
Penyelidikan Kematian Brigadir Yoshua
Irjen Ferdy Sambo-Istri
Diperiksa Terpisah
Ekonomi Triwulan
...
(sambungan dari hal. 1 )
AnggotaKomisiXIDPRitumenjelaskan
sektorkonsumsitumbuh5,51%danberkon-
tribusi 2,92% terhadap pertumbuhan eko-
nomi, sementara ekspor tumbuh 19,74%
danberkontribusi2,14%padapertumbuhan
ekonomi.
Diamengingatkanterdapatkeistimewaan
pada kuartal II, yakni momentum bulan
Ramadan dan Idulfitri yang menggenjot
konsumsi rumah tangga, dan "windfall"
hargakomoditasyangmenopangpertumbu-
han ekspor. "Itu semua belum tentu ada
pada kuartal III," ujarnya.
Pada kuartal III, kata dia, ancaman se-
makin jelas dimulai krisis AS, pelemahan
ekonomiRRT,konflikUkraina-Rusiayang
eskalatif,danketegangandiLautTiongkok
Selatan.
"Ditengahketidakpastiantersebut,yang
pastiagarkuartalIIIpertumbuhanekonomi
terjagadenganmenekanlajuinflasi.Dengan
menekaninflasi,makadayabelimasyarakat
bisa dipertahankan. Kalau daya beli berta-
han, maka kita masih bisa mengandalkan
konsumsi rumah tangga pada kuartal III,"
jelasnya.
Dia meminta APBN harus dijaga untuk
memastikan subsidi kepada masyarakat,
terutama untuk BBM dan energi tidak ter-
ganggu. Apalagi di tengah kebijakan BI
yang belummenaikkan suku bunga acuan,
meski The Fed sudah menaikkan beberapa
kali.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR
itu, pertumbuhan ekonomi sangat meng-
gembirakanditengahkondisiduniasedang
menghadapitantangansulit.Pandemiakibat
Covid-19 menyisakan luka yang dalam di-
tambahdenganperangRusia-Ukraina,cuaca
panas di Kawasan Eropa, dan sekitarnya
telah menciptakan ketidakpastian global.
Terpisah, Wakil Direktur Institute for
Development of Economics and Finance
(Indef) Eko Listiyanto menyatakan tanta-
ngan perekonomian pada triwulan III dan
IV tahun 2022 cukup besar.
“Terutama triwulan III di manamomen-
tum kemewahan musiman, entah itu hari
rayakeagamaanataueven-evenbesarrelatif
jarangdaninitentuakanberimplikasikepa-
da kinerja perekonomian,” ucapnya dalam
konferensi pers secara virtual, Jakarta,
kemarin.
Eko menyebutkan, kemungkinan tri-
wulan III dan IV akan lebih rendah karena
tak ada momentum hari raya seperti Le-
baran, hanya Natal di triwulan IV/2022.
(Ant)
Kupang, (Analisa)
PemerintahProvinsiNusaTenggara
Timur (NTT) menyebutkan tarif baru
untuk masuk kawasan wisata Pulau
KomododanPadar,KabupatenMang-
garaiBarat,NTT,yangdinaikkanmen-
jadi Rp3,75 juta per pengunjung akan
berlaku mulai 1 Januari 2023.
"PemerintahProvinsiNTTmembe-
rikan dispensasi selama lima bulan ke
depan atau tetap berlaku tarif lama
masuk Pulau Komodo maupun Pulau
Padar.Pemberlakuantarifbarusebesar
Rp3,75 juta mulai berlaku 1 Januari
2023," kata Kepala Dinas Pariwisata
ProvinsiNTTZethSonyLibingkepada
wartawan di Kupang, Senin (8/8).
Mulai 1 Januari 2023
Retribusi Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta
Mahfud Sebut
...
(sambungan dari hal. 1 )
akan diumumkan.KepalaBareskrimPolriKomjenPolAgus
AndriantomenyebutkantersangkabarudalamkasusBrigadir
YosuaHutabaratakandiekspos(diumumkan)hariini(Selasa,
9/8).
"Tunggu ekspos besok ya," kata mantan Kapolda Sumut
itu saat dikonfirmasi melalui pesan di Bareskrim Polri,
Jakarta, Senin (8/8).
Dalam kasus ini 25 orang personel Polri diperiksa terkait
pelanggaranprosedurdalampenangananolahtempatkejadian
perkara (TKP) meninggalnya Brigadir Yoshua di rumah
dinasIrjenFerdySambodiDurenTiga,JakartaSelatan,pada
Jumat(7/8).Dari25orangtersebut,empatorangditempatkan
di tempat khusus di Mako Brimob Polri, salah satunya Irjen
Pol Ferdy Sambo.
Pada Senin (8/8), Tim Khusus (Timsus) dan Inspektorat
Khusus(Itsus)PolrikeMakoBrimobmelakukanpendalaman
pemeriksaanpelanggaranetikdanjugapidanaterhadapIrjen
Pol Ferdy Sambo.
Menyikapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md
yangmenyebutsudahadatigatersangka,KadivHumasPolri
IrjenPolDediPrasetyoyangdikonfirmasimenolakmemberi-
kan jawaban, menunggu kabar dari Timsus. "Belum ada,
menunggu timsus dulu," kata Irjen Dedi.
(Ant)
Dengan demikian, kata dia, pada pe-
riodeAgustus-Desember2022,wisatawan
baikdomestikmaupunmancanegarayang
masukkePulauKomododanPadarmasih
membayartariflamayaituRp75.000bagi
wisatawandomestikdanRp150.000bagi
wisatawanmancanegara.
Diamenjelaskanpemberiandispen-
sasiitumerupakansaranPresidenJoko
Widodo dan masukan dari kalangan
tokoh masyarakat dan tokoh agama di
Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Menurut dia, selama lima bulan,
Pemerintah Provinsi NTT akan lebih
mempersiapkan berbagai fasilitas dan
infrastruktur dalam kawasan wisata
Pulau Komodo dan Pulau Padar serta
mengintensifkan kegiatan sosialisasi
kepadaberbagaipihaksepertikalangan
gereja, tokoh-tokoh masyarakat dan
berbagai pihak terkait pemberlakuan
tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang
mulai berlaku pada 1 Januari 2023.
Dia menyebutkan wisatawan yang
ingin membeli tiket masuk ke Pulau
Komodo dan Padar yang berkunjung
mulai 1 Januari 2023 sudah bisa men-
daftar melalui aplikasi INISAdimiliki
PTFlobamor.Sekadardiketahui,pem-
berlakuan tarif baru retribusi masuk
yangcukupmahalitusempatmengun-
dangkritikbahkanprotesdariberbagai
pihak,termasukpelakuwisatadomes-
tik maupun mancanegara.
(Ant)
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook